O autorze
Mojapolis.pl to otwarte źródło rzetelnych i różnorodnych danych publicznych. Jesteśmy jednym z pierwszych ośrodków dziennikarstwa danych (data journalism) w Polsce. Opowiadamy o sprawach aktualnych i poruszanych w debatach publicznych. Rzucamy na nie nowe światło. Patrzmy na świat przez pryzmat danych. Zajmujemy się polityką, kulturą i społeczeństwem. Zawsze w centrum naszej informacji są dane.

Poród pół roku po ślubie? Tak rodzi się 21 proc. dzieci

pixabay.com
W ubiegłym roku blisko 33 tys. dzieci przyszło na świat po niecałych 9 miesiącach od ślubu rodziców. Im młodszy wiek matek, tym większy odsetek porodów zaraz po ślubie.

W ubiegłym roku GUS zanotował 188,5 tys. zawartych związków małżeńskich, w tym 118 tys. ślubów kościelnych. 136,5 tys. dzieci przyszło na świat jako pierwsze dziecko w związku małżeńskim.

23,5 proc. pierwszych dzieci w małżeństwach przychodzi na świat rok po ślubie. Zbliżony odsetek porodów ma miejsce po niepełnych 9 miesiącach od ślubu (24 proc.).

Na wsiach odsetek porodów po niecałych 9 miesiącach od ślubu jest wyższy niż w miastach: 27,5 proc. w porównaniu do 22 proc.

Więcej wykresów na mojapolis.pl

Przyjrzyjmy się dokładniej przypadkom, gdy kobiety wychodzą za mąż, spodziewając się dziecka. Niezbyt częste są porody po miesiącu i mniej od ślubu (niecałe 2 proc. wszystkich pierwszych porodów w małżeństwach). Znaczna część porodów przypada w okresie od 3 do 5 miesięcy po ślubie (13,5 proc. pierwszych porodów w małżeństwach). Innymi słowy, spodziewające się dziecka panny młode idą do ślubu najczęściej w 4-6 miesiącu ciąży.


Im młodszy wiek matki, tym więcej porodów krótko po ślubie. Wśród matek poniżej 20 roku życia 94 proc. pierwszych porodów w związkach małżeńskich ma miejsce najpóźniej po 8 miesiącach od ślubu. W nieco starszej grupie wiekowej matek (20-24 lat) to połowa porodów, w grupie 25-29 lat – 17,5 proc., grupie 30-34 lata – 15 proc, 35-39 lat – 20 proc., 40-49 lat – 22,5 proc.

15 proc. pierwszych dzieci w małżeństwie rodzi się dwa lata po ślubie, 10 proc. po 3 latach, 7 proc. po 4 latach, a prawie 12 proc. dzieci przychodzi na świat dopiero po 5 latach od zawarcia małżeństwa.

Co ciekawe, porody pierwszego dziecka po 5 latach i więcej od ślubu są znacznie częstsze w najstarszych grupach wiekowych matek – 35-39 lat (33,5 proc.) oraz 40-49 lat (31 proc.) – niż wśród matek z grupy wiekowej 25-29 lat (6,5 proc.) i 30-34 lata (23 proc.). Okazuje się zatem, że 30- i 40-letnie kobiety wychodzące za mąż częściej niż 20-letnie odkładają urodzenie dziecka na później. Dlaczego?
1. 30- i 40-letnie kobiety mogą decydować się na dziecko dopiero po kilku latach od ślubu z obawy o utratę pozycji w pracy, dla nich „kara za macierzyństwo” związana z przerwaną karierą może być odczuwana jako bardziej dotkliwa niż dla 20-letnich kobiet, które dopiero wchodzą na rynek pracy.
2. Wraz z wiekiem spada płodność i pojawiają się czynniki zdrowotne, które mogą opóźniać zajście w ciążę.


Nie ma natomiast większych różnic między miastem a wsią w odsetku kobiet rodzących pierwsze dziecko po 5 latach od ślubu.
Trwa ładowanie komentarzy...