O autorze
Mojapolis.pl to otwarte źródło rzetelnych i różnorodnych danych publicznych. Jesteśmy jednym z pierwszych ośrodków dziennikarstwa danych (data journalism) w Polsce. Opowiadamy o sprawach aktualnych i poruszanych w debatach publicznych. Rzucamy na nie nowe światło. Patrzmy na świat przez pryzmat danych. Zajmujemy się polityką, kulturą i społeczeństwem. Zawsze w centrum naszej informacji są dane.

376 tys. nowych ojców w 2014 roku. Co o nich wiemy?

imcreator.com
W ubiegłym roku ojcami zostało 376 tys. mężczyzn. W tej grupie przeważają liczebnie mężczyźni po trzydziestce, żonaci, z wykształceniem średnim.

Wśród mężczyzn, którzy w ubiegłym roku zostali ojcami, przeważają mężczyźni w wieku między 30 a 34 rokiem życia (34,5 proc.). Drugą pod względem liczebności jest grupa ojców w wieku 25-29 lat (26,9 proc.).

Dla porównania, wśród kobiet, które w 2014 rokiem zostały matkami, przeważają te w wieku 25-29 lat (34,5 proc.).

W grupie ubiegłorocznych nowych ojców przeważają mężczyźni żonaci (76 proc.). 17 proc. ojców było kawalerami, 3 proc. rozwiedzionymi, a 1 procent wdowcami lub w separacji.

W grupie ojców mężczyźni z wykształceniem średnim występowali niemal tak samo często (34,9 proc.), jak ci z wykształceniem wyższym (34 proc.). Co piąty ojciec (19,9 proc.) miał wykształcenie zasadnicze zawodowe.

Co ciekawe, w grupie ubiegłorocznych nowych matek przeważają kobiety z wykształceniem wyższym (49,3 proc.).
Trwa ładowanie komentarzy...